Položky na e-shop neustále pridávame. Ak ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás.

Položky na e-shop neustále pridávame. Ak ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás.

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre nás veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti v spojení s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).
Dbáme na bezpečnosť, spracovanie aj spôsob ukladania Vašich osobných údajov. Nižšie si môžete prečítať, čo sa s Vašimi osobnými údajmi u nás deje:

1.  Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Spoločnosť: Stavartikel spol. s.r.o.
Sídlo: Hornozelenická 398/9, Zálesie 900 28
IČO: 36 705 683
E-mail: stavebninystavartikel@gmail.com
Tel.číslo: 0944 169 056
zapísaná do Obchodného registra SR vložka 43372/B
(ďalej len „spoločnosť“)

2. Spracovávanie osobných údajov a za akým účelom:

Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, telefónne číslo, mail a informácie o zakúpenom produkte spracovávame a uchovávame iba pre potreby vybavenia objednávok, aby sme Vás mohli kontaktovať o stave Vašej objednávky a pre poskytovanie služieb našim klientom. 

3. Využívanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu:

Na základe oprávneného záujmu uchovávame Vaše osobné údaje (najmä email) za účelom marketingu. Takýto marketing nám pomáha pri rozvíjaní spoločnosti prostredníctvom propagovania tovaru.
Rovnako poukazujeme na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných, podobných tovarov a služieb. Osoba ktorej kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.
Ak so spracovaním Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu nesúhlasíte, máte právo svoj súhlas odvolať, pričom pri odvolaní Vášho súhlasu už naša spoločnosť nebude tieto osobné údaje na takéto účely ďalej spracovávať. 

4. Cookies:

Aby ste na našich stránkach mohli jednoducho a príjemne nakupovať, spracovávame aj cookies. Cookies sú súbory, ktoré si Váš počítač sám úloží a umožní nám tak zistiť dôležité informácie o Vašej návšteve na našej internetovej stránke (Napr. výber jazyka, výber ponúk podľa Vašeho záujmu…, pomáha nám tak zlepšovať naše služby a zobrazovanie ponúk). Pomocou cookies je možné zhromažďovanie informácií ako je IP adresa, z ktorej si našu internetovú stránku prezeráte, ďalej reakcie na našu ponuku, typ prehliadača a iné.

5. Kto má prístup k Vašim osobným údajom:

Vaše údaje sú u nás v bezpečí, no napriek tomu, Vaše údaje poskytujeme aj tretím stranám. Jedná sa napríklad o poskytovateľa účtovných služieb či marketingových poradcov. Neobchodujeme so žiadnymi databázami, ani Vaše osobné údaje ďalej neoznamujeme.
Ako dlho ukladáme Vaše osobné údaje:
Vaše osobné údaje u nás uchovávame po dobu najviac 2 rokov, pre prípadné vybavenie reklamácie. Po ukončení vzťahu medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom uchovávame Vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle legislatívy.

6. Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom:

  • Právo na vymazanie vašich osobných údajov
  • Právo na zmenu Vašich osobných údajov
  • Právo na prístup k Vašim osobným údajom
  • Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov
  • Právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov
  • Právo podať námietku

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne Ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, neváhajte nás prosím kontaktovať na stavebninystavartikel@gmail.com alebo telefonicky na 0944 169 056.